AVG

AVG

Aangezien sinds 25 mei 2018 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens van kracht is, delen wijn mee dat de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is: shade4you Paprzycka sp.k. Szczawnicka 1, 60-471 Poznań, NIP: 7812015076

Contactgegevens van de Inspecteur bescherming persoonsgegevens: Tomasz Paprzycki biuro@zagleogrodowe.pl

Persoonsgegevens worden verwerkt voor doeleinden in verband met de onderneming en zakelijke samenwerking, o.a. op het gebied van marketing. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is het juridische onderbouwde belang dat wordt behartigd door de verwerkingsverantwoordelijke.

Gegevens worden verwerkt totdat het doel van het verzamelen vervalt of tot bezwaar van de persoon op wie de gegevens betrekking hebben, afhankelijk van welke situatie als eerste optreedt.  Iedereen heeft het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om toegang tot zijn persoonsgegevens en om verbetering, verwijdering, beperking van de verwerking evenals overdracht van die gegevens, en kan bezwaar indienen tegen de verwerking. Iedereen heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichtsorgaan.

Om gegevens uit de database van de verwerkingsverantwoordelijke te sturen, kun je een bericht sturen naar biuro@zagleogrodowe.pl Het bovenstaande recht kan ook worden uitgeoefend door een verklaring in te dienen met de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke of de inspecteur bescherming persoonsgegevens zoals hierboven vermeld. 

Meer informatie is te vinden in het privacybeleid.

 

Hoogachtend,
Tomasz Paprzycki

naar boven
De winkel is in overzichtsmodus
Toon de volledige paginaversie
Sklep internetowy Shoper.pl